GA DIRECT NAAR DE TESTS

Uitgebreide online beroepskeuzetesten voor professioneel gebruik

Beroepskeuzeonline.nl bestaat al sinds 2003 en biedt professionele online testen aan voor HR- en loopbaanprofesionals, arbeidsdeskundigen, re-integratieconsulenten en particulieren .
Beroepskeuze Online is onderdeel van Outplacementbureau Werkcontact.  
Kijk voor meer informatie over outplacement op Outplacementbureau.nl
Voor meer informatie over spoor 2 re-integratie kijkt u op Spoor2reintegratiespecialist.nl.

Werkgever onderschat behoefte loopbaanadvies

85% Van alle professionals in Nederland is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. Werkgevers onderschatten de mogelijkheden door te weinig aandacht aan goed loopbaanadvies voor hun werknemers te geven.

Uit het onderzoek dat de beroepsvereniging voor loopbaan- en outplacementadviseurs Noloc liet uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers in Nederland blijkt dat 40% van de professionals liever niet wil werken voor een werkgever die geen loopbaanadvies of outplacement aanbiedt. Ruim de helft van alle werknemers is van mening dat een werkgever zijn personeel om de drie jaar een gesprek met een loopbaanprofessional zou moeten aanbieden. Bovendien verwacht men dat het over vijf jaar net zo normaal is om te praten met een loopbaanadviseur als naar de tandarts gaan.
Op dit moment echter blijkt dat nog geen derde van de werknemers van mening is dat de werkgever het beste uit hen haalt. Met name mensen die nog nooit bij een loopbaanadviseur zijn geweest denken niet na over het verloop van hun carriere (meer dan de helft). En slechts iets meer dan de helft van alle werknemers is tevreden over de loopbaan die zij tot dusverre volgen. Er is dus nog altijd een grote groep werknemers die nog nooit in contact zijn geweest met een loopbaanadviseur en eigenlijk niet tevreden zijn over hun huidige baan.

Met behulp van loopbaanadvies zou dat heel anders zijn. De mensen die de ervaring met een loopbaan- of outplacementadviseur hebben zijn daar heel tevreden over: 85% van alle werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. En nog eens driekwart geeft aan dat loopbaan - advies de werktevredenheid verhoogt. Verder geeft ruim de helft aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te maken tijdens je carrière.

Opvallend is dat werknemers met ervaring op het gebied van loopbaanadvies er van overtuigd zijn dat een werkgever beter kan investeren in een loopbaanprofessional dan in salarisverhoging. Of dit in de praktijk ook zo beoordeeld wordt is natuurlijk de vraag. Wel is zeker dat de werknemers met ervaring met een loopbaanadviseur aangeven dat zij de stappen in hun carrière niet zelf hadden kunnen nemen, zonder goed advies.

De beroepsvereniging pleit voor loopbaanbudgetten bij werkgevers in plaats van scholingsbudgetten. Noloc ziet scholing niet als de enige investering in je loopbaan. Ook een regelmatige loopbaanevaluatie, opdoen van nieuwe werkervaring en coaching dragen bij aan een goede loopbaanontwikkeling en een hogere werkmotivatie.

Goed loopbaanadvies is een van de doelen die de beroepsvereniging Noloc, waarin ruim 2500 leden verbonden zijn, nastreeft. De leden zijn werkzaam op het gebied van loopbaanadvies, outplacement, beroepskeuzeadvies, re-integratie en carrière-coaching. Noloc is de beroepsvereniging die voor erkenning en afbakening van het vak loopbaanadvies zorg draagt. De leden van Noloc werken volgens de gedragscode voor goed loopbaanadvies, zijn vermeld in een beroepsregister. Zie ook www.noloc.nl. Voor een overzicht van outplacementbureaus kunt u terecht op de website van OVAL. Of kijk ook eens op Outplacementbureau.nl.Download dit artikel

werknemers willen externe coach

Werknemers willen externe coach

Werknemers willen graag begeleiding door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers geeft aan dat dit een werkgever aantrekkelijk maakt. Daarnaast zegt 38 procent begeleiding door interne een coach te willen. Unique heeft deze gegevens achterhaald in een onderzoek onder ruim 4.000 respondenten.

Coaching blijkt belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Slechts zes procent zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne. Een vijfde van de werknemers laat de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zwaar meewegen in de aantrekkelijkheid van een werkgever. Tot slot vindt twaalf procent regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden heel belangrijk.

extra duwtje:

De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe loopbaancoach is opvallend vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique.
Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

gewoontes:

In het onderzoek blijkt dat qua aantrekkelijk werkgeversschap het vieren van successen belangrijk is. Ook de bedrijfscultuur en de mentaliteit van de medewerker moet aansluiten bij elkaar. Gewoontes die hoog scoren zijn bijvoorbeeld: de deuren van de leiding staan altijd open, iedereen kan elkaar met de voornaam aanspreken, aandacht voor persoonlijke gebeurtenissen van het personeel.

bron: Unique uitzendbureau


Download dit artikel